Visualisering af virksomhedsstrategier I Levende Streg

Skab fælles fodslag i din virksomhed

Strategiske tiltag rækker ud over det synlige; størstedelen af deres indvirkning ligger under overfladen, skjult og afgørende. Strategisk visualisering bringer denne usete dimension frem i lyset.

Levende Streg er eksperter i at stille de afgørende spørgsmål og afsløre de kerneelementer, der er essentielle for at din strategi-implementering bliver vellykket

Det sikrer, at interessenter ikke kun ser, men fuldt ud forstår dybden af en strategi, hvilket letter effektiv eksekvering.

Levende Streg live scribe live drawing event

Se det store billede

Strategi-visualisering kan se ud på mange forskellige måder – og være i mange forskellige formater og medietyper.

Hos Levende Streg laver vi både visualiseringer af strategier som animationsfilm, digitale tegneserier (gamification), plakater, kæmpe vægmalerier, prints-outs, roll-ups, infografikker, spil og meget andet.

Når vi laver visualisering og sætter billeder på abstrakte eller komplekse begreber, emner eller udfordringer hos virksomhederne, styrker det kommunikationen mellem ledere og medarbejdere.

Strategi visualisering hjælper dig i mål

Virksomheder bruger ofte visualiseringer til at vise ledere, stakeholders, interessenter og medarbejdere, hvordan drømmescenariet ser ud, og hvordan man kommer til det ønskede drømmescenarie. 

Med strategisk visualisering kan du samle budskaber, information og viden i et – så alle kan se “det store billede”

En strategisk tegning synliggør en virksomheds mål, processer og visioner gennem billedsprog, hvilket gør komplekse strategier tilgængelige og forståelige for alle medarbejdere. Det fremmer fælles forståelse og engagement, hvilket er afgørende for en vellykket implementering af virksomhedens strategi.

Visualisering giver et fælles sprog. Det er nemmere at tale om noget, når det er gjort konkret og håndgribeligt.

Samtidig bliver ledelsen ofte meget klogere på deres egen vision, når de ser den visualiseret!

Kunne du tænke dig at visualisere hovedpunkterne i en strategi, et forandringsprojekt, en vision eller must-win battles?

Måske har du brug for at vise en rejse i virksomheden og dermed synliggøre, hvor langt på rejsen I er nået.

Strategiske visualiseringer er meget virkningsfulde uanset om du vil kommunikere internt på tværs af alle niveauer eller kommunikere udadtil og gerne vil have den faciliteret over længere tid. 

Nogle former for visuelle løsninger såsom proces-illustrationer og viden-visualiseringer er gode til at illustrere “wicked problems”.

“Wicked problems” handler ofte om sociale, geopolitiske og globale udfordringer.

Du kan tackle dette ved hjælp af visuel facilitering. En visuel facilitator vil gøre så meget som muligt synligt af isbjerget – afsløre det, der ligger under overfladen. Og på den måde faciliterer vi en bedre vej frem. 

Se løsningerne

Når din virksomhed står over for komplekse problemer og arbejde med strategi, hjælper visualisering med problemløsning ved at eksternalisere tanker og visuelt kortlægge forbindelser, hvilket gør abstrakte begreber mere håndgribelige. 

Denne visuelle repræsentation afslører ofte mønstre, relationer og huller, som måske ikke er så tydelige gennem traditionelle verbale eller tekstbaserede tilgange.

Ny Mission & værdisæt

Udfordring: En ny mission og nyt værdisæt blev kommunikeret og fandt kun ringe accept blandt medarbejderne.

Løsning: En faciliteret workshop for ledere, der ender i en visualiseret strategi. Visualiseringen tydeliggør hovedpunkterne og gør dem håndgribelige og kommunikerbare.

Forandringsledelse

Udfordring: I et forandringsprojekt var det ikke klart for medarbejderne, hvor rejsen gik hen. Der opstod modstand.

Løsning: En faciliteret online workshop hvor mål og KPI’er omdannes til et visuelt format. Visualiseringen skaber klarhed og udrulles på en deltagende måde. Det bringer klarhed for alle. Og giver identifikation og handlekraft.

Implementering

Udfordring: Uklarhed om hvilken retning man skulle gå i forbindelse med ændringer i markeder og geo-politik.

Løsning: En skræddersyet visualisering af visionen bringer klarhed og overblik tilbage til organisationen og til dens implementering og udrulning i teams’ne.

Live coaching

Udfordring: Et team var på dybt vand med interne opgaver og ekstern kommunikation.

Løsning: Et online visualiseringsprogram med live coaching opkald sikrer, at visuel tænkning giver støtte og bliver et aktivt værktøj med nye færdigheder i teams’ne.

Fælles fodslag

Udfordring: Et team led under ineffektivt online- og hybridsamarbejde og manglede fælles fodslag.

Løsning: En kort række faciliterede onlinemøder giver teamet mulighed for at arbejde med skabeloner og gode mødestrukturer. Dette giver effektivitet og entusiasme.

Intern Kommunikation

Udfordring: Flere i virksomhedens ledergruppe forstod ikke visionen og kunne ikke forklare visonen videre.

Løsning: En skræddersyet og tilpasset strategi-visualisering giver styrke og forståelse til lederteamet og implementering i de pågældende teams.

Vores proces - strategisk visualisering

Vores gennemtestede proces sikrer høj kvalitet på det færdige visuelle produkt. Vi dykker ned og tager et kig på, hvad der kunne være under overfladen: relationsdynamik, systemiske strukturer, mentale konstruktioner, dogmer, metaforer og skygger. Råstof til vision og ønsket fremtid.

1

Kick-off møde

Processen starter med et opstartsmøde (online eller live), hvor vi lægger en fælles plan for projektets indhold, det endelige visuelle produkt og kravspecifikationer. 

Vi gennemgår på forhånd det materiale, I har sendt til os med strategisk indhold.

2

Workshop

I samarbejde med  virksomhedens nøglepersoner faciliterer vi en workshop for at afdække og definere de centrale elementer i virksomhedens strategi.

Gennem kreative øvelser og diskussioner skabes et fælles grundlag, der klar og præcist formidler virksomhedens strategi.

3

Produktion

Med udgangspunkt i workshoppen arbejder Levende Streg videre med strategi-visualiseringen.

Arbejdet involverer lagdeling, farvevalg og justering af elementer for præcist at afspejle strategiske koncepter, hvilket sikrer en høj kvalitet og tilpasningsdygtighed til forskellige medier og størrelser.

4

Feedback & iterationer

Strategi visualisering finpudses. Her arbejder illustratorer og kunder tæt sammen gennem feedback og iterationer.

Dette sker typisk via online møder eller e-mailudvekslinger. Levende Streg justerer derefter det visuelle produkt i overensstemmelse med feedbacken og sikrer, at det endelige produkt præcist afspejler kundens vision og mål.

5

Aflevering af visualisering

Når et projekt afsluttes hos Levende Streg, sikrer vi, at de færdige strategiske visualiseringer leveres i de ønskede filformater, som f.eks. vektor (AI, PDF, SVG), bitmap (JPEG, PNG), video (MP4, MOV) eller animeret GIF. 

Dette sikrer maksimal kompatibilitet og anvendelighed på tværs af forskellige platforme og medier, så du nemt kan integrere og anvende det visuelle indhold i din kommunikation.

6

Implementering

Du og dit team er klar til implementering. De komplekse ideer og planer er transformeret til letforståelige billeder, hvilket forbedrer kommunikationen og samarbejdet internt i din organisation.

Det engagerer og motiverer medarbejderne ved at gøre virksomhedens mål og retning synlige, forståelige og tilgængelige.

Succesfuld implementering!

Gennem årene har vi gennemført mange hundrede strategi-visualisering til strategisk arbejde i virksomheder og organisationer: både enkelt tegninger, såvel som komplette serier af visuals (animationsfilm, tegneserier med videre) i mere langsigtede strategiske tiltag, som vi har faciliteret. 

Værd at vide om strategisk visualisering

Strategi visualiseringer kan se ud på mange forskellige måder og være i mange forskellige medie-typer. F.eks. kan en animeret video være en god måde at formidle strategi på – ligesom en stillstående tegning eller en digital tegneserie kan være en god løsning.

Vidste du, at 59% af de øverste ledere foretrækker at se en video frem for at læse tekst, især hvis begge dele er tilgængelige.

Strategisk visualisering betyder: Du får simple (eller komplekse) visualle produkter, som er i stand til præcist at skildre din situation eller dele af den.

Disse visuelle elementer kan bruges dine eksisterende arbejdsgange og virksomhedsstrukturer. 

Oftest tegnes strategi-visualiseringsarbejde digitalt på digitale tegneplader og computer. Det gør rettelser og iterationer / versioner nemme og overskuelige.

Strategisk visualisering går hånd i hånd med procesfacilitering og projektledelse.

Vi arbejder tæt sammen med dine medarbejdere eller sammensætter teams af facilitatorer, illustratorer og professionelle kreative for bedst muligt at understøtte dine processer.

Strategiske visualiseringer kan fungere individuelt eller  kombineres med andre løsninger: fra live drawing, remote live drawing eller større gruppearbejde med workshops, endda til Explainer-videoer / whiteboard videoer – til for eksempel afslutningsfasen af et forandringsprojekt.

Infografik

Eksempler på nogle af vores mest efterspurgte løsninger er: Live drawing events (hvor alt tegnes live), animationsfilm, speed drawing film, strategiske oversigter og forklaringer, kunderejser, metaforer over projekttrins indbyrdes afhængighed, visuelle projektplaner, infografik’er, samt diverse forretningsillustrationer.

Alle vores løsninger er skræddersyet til din virksomhed. Du behøver ikke være bange for, at dine konkurrenter bruger de samme generiske billeder.

Let at forstå, huske og dele

Planlægger du møder, interne konferencer eller workshops? Vil du gerne have, at hovedpunkterne er lette at forstå, huske og dele? Og hvis det er muligt, også i hele verden? Og i alle afdelinger? I dette tilfælde er strategi visualisering din bedste løsning.

Maria Prohazka fra Levende Streg tegner live på papir.

visualiser hvad der er under overfladen

Strategi visualisering fremmer en dybere forståelse blandt medarbejdere på alle niveauer, hvilket forbedrer engagement og alignment omkring fælles mål, KPI’er, visioner og must-win battles.

Strategi-visualiseringer letter kommunikationen, gør det nemmere at huske vigtige punkter, og stimulerer kreativ tænkning og problemløsning.

Desuden kan det styrke beslutningstagning og implementering af strategier ved at præsentere information på en mere tilgængelig og engagerende måde.

Hjernen elsker billeder

Mange virksomheder bruger lang tid i maskinrummet på at gøre deres strategi håndgribelig, skarp og let at forstå. 

Alligevel er der en tendens til, at arbejdet med strategien bliver til en masse floskler og indforståede sætninger – som kun topledelsen selv forstår. Det er her strategi-visualiseringer kommer i spil.

Strategisk tegning

Essensen af dine mål skal synliggøres. Det usynlige skal være synligt og transparant. Komplekse ændringer, køreplaner, positionering, must-win battles, KPI’er, visioner skal gøres håndgribelige. Det er, hvad strategivisuals gør. Det være sig på et ledelsesniveau eller inden for et emne, der bør nå alle medarbejdere.

Remote live visualisering

Remote live drawing er, når en illustrator tegner “LIVE” online til dit event. 

Altså det samme som en live drawing event, graphic recording eller et visuelt referat – bortset fra at det hele sker online – og at din visualisering er digital og redigerbar. Og det er guld værd i det strategiske arbejde, hvor der ofte er mange iterationer.

Animationsvideo

Animationsfilm og speed drawing er nogle af vores mest populære produkter. Det er nemlig en effektiv måde til at formidle din virksomhedsstrategi på.

Med levende tegninger, animation og voice-over kan du synliggøre, hvad der er gemt under overfladen og dykke ned i alle de underliggende lag af virksomhedsstrategien.

Få andre til at se din vision

Visualisering giver dig mulighed for at nærme dig udfordringer fra et nyt perspektiv og nedbryde barrierer, der hindrer innovativ tænkning. 

Se verden i et nyt perspektiv

Visuelle strategier letter kommunikationen, gør det nemmere at huske vigtige punkter, dele indhold og stimulerer kreativ tænkning og problemløsning.

Samarbejde med professionelle

For virksomheder og organisationer, der ønsker at udnytte potentialet i strategi-visualiseringer, kan det være en god idé at samarbejde med et professionelt tegne-bureau. Vi kan hjælpe dig med at skabe den perfekte strategiske visualisering, der passer til dine specifikke behov og målgruppe.

Maria Prohazka / Creative Rockstar

Marie Buus / Managing Partner

FAQ - Strategisk visualisering

 • Hvad er en strategisk visualisering?

  En visualisering betyder i princippet en visuel fremstilling af indhold. En visualisering kan altså være alt lige fra en animeret eller tegnet film, en tegneserie eller en stratisk tegning. Og priserne varierer alt efter, hvilken løsning, du har brug for.

 • Hvad koster en strategi-visualisering?

  En strategi-visualisering hos Levende Streg kan koste alt fra 22.000 - 50.000 kr. (+moms), når det drejer sig om en statisk strategisk visualisering (en stor tegning). 

  Hvis visualiseringen skal animeres eller kodes efterfølgende, stiger prisen typisk yderligere.

 • Fordelene ved en strategisk visualisering

  Fordelene ved en visualisering er mange. Først og fremmest er visualiseringer med til at skabe fælles fodslag og forståelse i din organisation. Samtidig bliver dit budskab lettere at forstå, huske og viderefortælle.

  Det betyder, at virksomhedskommunikationen bliver lettere at forstå og efterleve. 

  Vi mennesker har simpelthen lettere ved at forstå og huske, når vi ser det. Samtidig har vi lettere ved at tro på muligheden for succes, når vi ser noget visualiseret.

 • Hvilke typer visualiseringer findes der?

  Der findes mange former for visualisering. Først og fremmest er det vigtigt at skelne mellem om noget er en statisk visualisering (som en tegning eller fotografi), eller om det bevæger sig (som en film eller en animation). Digitale tegneserier falder imidlertid midt imellem disser to scenarier, da tegneserier er sekventiel historiefortælling - men stadig ikke levende billeder i bevægelse.

  Dernæst er det vigtigt at skelne mellem om visualiseringen er i 3D eller i 2D.

  I pricippet kan en strategisk visualisering være alt fra en animationsfilm til en digital og klikbar tegneserie, et live drawing event, en tegning, et fotografi eller en animeret gif. Kun fantasien sætter grænser.