REMOTE visualisering

REMOTE visualisering af MIPS 2021, i samarbejde med Milestone og Eventually – online. Levende Streg havde den store fornøjelse at tegne remote og live til Milestones MIPS 2021.

REMOTE VISUALISERING af online event

I 2021 afholdt Milestone Systems et to-dags event, MIPS 2021. Det var et online event, hvor nye teknologier og løsninger blev vist for deltagere rundt omkring i verden.

I samarbejde med Eventually tegnede Levende Streg live og REMOTE til dette event.

Levende Streg remote live drawing

video af skærmoptagelser

Selve eventet bestod af to halve dage. Det vil altså sige 3,5 timer x 2, som vi skulle visualiserer indholdet af, så det kunne sendes ud som store tegninger til deltagerne.

Samtidig – og nok vigtigst af alt – optog vi tegne-eventen på video via skærm, så tegnetiden på 3,5 timer blev kogt ned til to 5 minutters film.

Som billedet viser, er det en tung process rent computermæssigt at tegne live, mens man optager live – og omsætter til film på en 27 tommers tegneskærm. Det bliver til nogle utrolig tunge video-bidder, som skal renderes ud i høj opløsning og derefter klippes.

Derfor fordobles produktionstiden også. Så en 3,5 timers live drawing session bliver ca. dobbelt så lang, da skærmoptagelser skal renderes og gemmes løbende. På den måder oplever tegneren lange pauser, hvor der ikke kan arbejdes videre på tegningen.

Filmmaterialet fra én halv dag endte med at fylde omkring 47 GB i .mov-filer.

Hvor stor bliver tegningen?

De to tegninger for de to halve dage endte med at fylde 90 x 2,5 meter. Det vil sige 5 meters tegning i alt.

Speed drawing?

Som vist herunder, hvor du kan se, hvordan det ser ud, når man tegner REMOTE live drawing, så går det rigtig hurtigt.

Det betyder, at vi har kogt 3,5 timers video materiale ned til ca. 5 minutters film. Det er en tung process og koster ekstra, da det arbejdsmæssigt tager ekstra tid at tegne og rendere skærmoptagelser ud, derefter gemme og fortsætte med tegningen.

Læs mere: Live drawing event

Marie buus / Managing partner

(+45) 2658 7434
mb@levendestreg.dk