grafisk facilitering

Din virksomhed kan lære at bruge tegning som et værktøj i hverdagen.

Grafisk facilitering er en metode, hvor man bruger visuelle værktøjer til at lede personer eller virksomheder mod et bestemt mål.

Metoden er meget anvendt i større virksomheder med komplekse infrastrukturer, hvor tingene skal køre på skinner.

TEGNINGER DER SKABER OVERBLIK

Grafisk facilitering er meget anvendelig til effektivisering af processer og til skabe overblik over komplekse arbejdsgange eller forløb. At forklare en gruppe medarbejdere de forskellige steps i en forandringsproces mod et endeligt mål, kan være en kringlet affære. Men hvis man bruger ikoner, farver og symboler kan man i teorien få det hele ned på et stykke papir, som alle efterfølgende kan forstå, overskue og følge.

GRAPHIC FACILITATION VS. GRAPHIC RECORDING

Graphic facilitation forveksles ofte med Graphic Recording (eller live drawing). Men hvor graphic recording handler om, at en eller flere illustratorer dokumenterer indholdet af et møde, handler grafisk facilitering om, hvordan man faciliterer en proces ved brug af visuelle værktøjer. Det vil sige, at tegning er en del af værktøjerne, men det er ikke det eneste.

En anden forskel er også, at graphic recording typisk udføres af professionelle illustratorer, mens facilitering typisk involverer, at en facilitator hjælper medarbejderne, så de selv tegner, bruger udklippet materiale eller på andre måder selv står for visualiseringen.

ALLE KAN VÆRE MED – OGSÅ DIN VIRKSOMHED

En af grundtankerne bag grafisk facilitering er, at alle kan være med. Det kræver ikke særlige tegneegenskaber. Der findes et hav af gode grundbøger og inspirationshæfter, hvor det er tilladt at tegne figurer af og bygge videre på dem. Vil din virksomhed også gerne i gang med at tegne på møder? Giv os et ring og hør, hvordan Levende Streg kan hjælpe jer i gang.

Læs mere om grafisk facilitering. Find også gode tools til grafisk facilitering.