CORPORATE STORYTELLING

Corporate storytelling er efterhånden blevet et velkendt begreb i erhvervslivet. Det handler både om den historie, vi fortæller internt i virksomheden, og den historie vi fortæller eksternt. Mennesker fortæller historier hele tiden. Det er sådan, vores hjerner er skruet sammen. Evolutionsmæssigt er det nemlig gennem historier, at vi har overlevet.

På denne side gennemgår vi noget af den teori, vi bruger på Levende Streg, i forhold til corporate storytelling og forandringsledelse. 

SE – FØL – SKAB FORANDRING

I bogen ”the Heart of Change” forklarer John P. Kotter og hans med-forfatter Dan S. Cohen, at mennesker har brug for at se og føle, hvis de skal motiveres og opnå forståelse for forandring. Når det handler om lederskab og forandringsledelse, er John P. Kotter et stort navn i internationale sammenhænge.

I bogen argumenterer de to forfattere for, at de fleste ledere ofte fokuserer på at kommunikere data og analyser i deres strategier og forandringsledelse. Og det er netop grunden til, at strategierne fejler – og forandringen udebliver. I stedet bør lederne være mere kreative i deres tankegang og vise eller gøre noget, som appellerer til følelserne hos medarbejderne. På den måde inspirerer ledelsen i stedet til handling – altså til at smøge ærmerne op og komme i gang.

Kotter og Cohen kalder dette for ”see-feel-change” (se, føl og skab forandring). Det er den dynamik, som vi på Levende Streg også mener, er absolut nødvendig for at skabe en succesrig transformation i en organisation.

 

TYPER AF HISTORIER

Det er i forlængelse af "see-feel-change", at corporate storytelling kommer ind i billedet. I sin bog ”Whoever Tells the Best Story Wins” forklarer Annette Simmons om corporate storytelling, og hvordan ledere kan skabe organisatorisk forandring med virksomhedshistorier.

Hun fortæller om de forskellige typer historier, som en virksomhed kan benytte sig af – alt efter den kontekst og det budskab, som virksomheden har brug for at kommunikere. Når du skal fortælle din virksomhedshistorie, skal du kigge på, hvad formålet er med historien – og ud fra det vælge din storytelling type. Nedenfor gennemgår vi de forskellige typer.

HVEM-ER-VI HISTORIEN

Mennesker (og forbrugere) har brug for at vide, hvem vi er, før de ved, om de kan stole på os. Hvem-er-vi-historien besvarer spørgsmålene: Hvilken type forretning er din virksomhed? Og hvilke værdier og mål har den?

HVORFOR-ER-VI-HER HISTORIEN

Når mennesker formoder, at du er ude på at sælge dem en ide eller et produkt, som vil koste dem tid, penge eller andre ressourcer – bliver dine fakta og informationer miskrediteret, og folk forholder sig kritisk til dit budskab – ofte mere kritisk end der er grund til. Det er i de tilfælde, du skal vælge at bruge ”hvorfor-er-vi-her” historien.

I den type historie forklarer du, hvad din virksomhed får ud af sin forretning – ud over penge – og hvad kunden får ud af at købe dit produkt eller din ide. I ”hvorfor-er-vi-her” historien skal din virksomhed fortælle sandheden om virksomhedens motivation for at skabe tryghed og troværdighed i relationen til kunden.

De fleste kunder vil lede efter en ”fair” deal. De bruger penge på din virksomhed – og du må derfor skabe værdi for dem uden at tjene for mange penge i forhold til deres udbytte.

 

LÆRINGSHISTORIEN

Nogle lektioner forstås først, når de er kommet ind under huden – og man selv har oplevet dem. Men eftersom vi ikke kan transportere folk hen til et sted, hvor de selv kan gennemleve en specifik oplevelse – er den bedste løsning ofte at fortælle læringen som en historie. Disse typer historier imiterer altså ”see-feel-change”.

Denne type historier bruges ofte som del af forandringsledelse, da de er gode til at ændre adfærd hos medarbejdere, ledere og kolleger.

Vil du for eksempel lære dine medarbejdere at være mere tålmodige – så fortal en historie om tålmodighed.

VISIONSHISTORIEN

Store projekter og nye strategier kan være udfordrende at implementere og strukturere – og de suger energi ud af selv det bedst performende team.

En spændende fremtidshistorie sætter nye rammer og perspektiver for de nuværende udfordringer og problemer i virksomheden. Og medarbejderne får indtrykket af, at det, som de slider for nu, bliver det hele værd i fremtiden. I denne typer historie ser man projekter og strategier ud fra et helikopter-perspektiv.

Vær opmærksom på, at visionshistorier endelig ikke må love mere, end de kan holde. Det skader mere, end det gavner.

VALUES-IN-ACTION HISTORIEN

Du har sikkert hørt metaforen før: Dirigér rytteren, motivér elefanten og udstik vejen frem. Det er sådan, du skaber forandring.

Værdier er altid subjektive. Så hvis du vil tilskynde, at dine medarbejde får en værdi som en del af deres virksomhedsidentitet og virksomheds-DNA (eller hvis du vil tilskynde en anden type positiv forandring), så må du illustrere ”in action”, hvad denne værdi reelt betyder. Vær specifik.

Det kan f.eks. være en historie om en medarbejder i kundeservice, som fortolker reglerne en smule inden for rammerne for at sætte kunden i centrum og behandle dem med respekt.

JEG-VED-HVAD-DU-TÆNKER HISTORIEN

Hvis dine potentielle kunder allerede har besluttet sig for, at din virksomhed og det produkt, du sælger, ikke er interessant for dem, så er det svært at overbevise dem om det modsatte. I det tilfælde kan du bruge denne type historie til at få dem til at lytte efter.

I denne type historie tager du udgangspunkt i din modtagers skjulte mistanke – og modbeviser den bid for bid. Men du må ikke være for defensiv.

LAD OS HJÆLPE

På Levende Streg hjælper vi virksomheder med at visualisere deres historier, strategier og målsætninger. Corporate storytelling er - sammen med animation og illustration - vores tre kerneelementer på Levende Streg.

Ring eller skriv til os. Lad os tage et møde og snakke om, hvordan vi kan hjælpe med at bringe virksomhedens historier til live.