Comic til ministerium i København

Comic til Miljø- og Fødevareministeriet i København. Levende Streg har haft fornøjelsen af at lave en comic/tegneserie om EU-skoleordningen for frugt, grønt og mælk til danske skoler landet over. Tegneserien er en del af en større kampagne på skolerne – målrettet elever, lærere og forældre.

Comic om sundhed og læring

Tegneserien sætter fokus på sundhed og læring. Den forklarer hvordan du giver elever den bedste mulighed for at have et godt energiniveau dagen igennem i skolen. Så både hjernen og kroppen har overskud til leg og læring.

Den lille tegneserie fylder et dobbeltopslag – og er primært målrettet de mindre klasser i skolen (0-6 klasse). Den visuelle historie bygger på en stilart som understøtter visuelle retningslinjer fra EU – samt visuelle retningslinjer fra selve Miljø- og Fødevareministeriet, som ligger i København.

Samtidig understøttes tegneserien af plakater, web-bannere og lignende, som fysisk deles ud på de forskellige skoler rundt omkring i Danmark.

Visuel historiefortælling i flat design

Tegneserien (den sekventielle visuelle fortælling) er lavet i flat design, så den ligner en enkel tegnefilm i stilarten. På den måde er den visuelle stil målrettet et ungt publikum, som er vant til at se sådanne figurer. Det gør samtidig illustrationerne lette at afkode, så indholdet let kan forstås og huskes helt bagefter. Det er jo netop fordelen ved at bruge comics som medie.

Hovedpersonerne er sammensat på en sådan måde, at de virker appellerende og interessante at se på for børn i 6-12 års alderen.

Tegneserier er populære

Comic genren er gennem de seneste 5 år blevet mere og mere populær – ikke bare i København og hovedstadsområdet – men i hele Danmark. Verden over stiger efterspørgslen efter tegneserier som medie.

Store globale virksomheder som Google (th.), Zappos, Peugeot, Twitter og ebay bruger allerede tegneserier (corporate comic books) både internt og eksternt som en aktiv del af deres kommunikation og reklamer.

Læs også: Tegneserier som virksomhedskommunikation

Marie buus / Managing partner

(+45) 2658 7434
mb@levendestreg.dk