Visualisering af værdier

Visualisering af værdier i en virksomhed er en udfordring, fordi hvordan viser man enkelt, at en virksomhed er ansvarlig? Det kommer selvfølgelig an på, hvad det dækker over. 

Levende Streg har lavet en speed drawing video om værdier i samarbejde med AL Finans, som tilbyder løsninger inden for lån, leasing og factoring. Videoen handler om de tre værdier i AL Finans: Ansvarlig, Innovativ og Værdiskabende. 

VISUALISERING AF VÆRDIER

I AL Finans ser de deres værdier, som den adfærd, der muliggør, at deres strategiske tanker bliver til virkelighed. De ser værdisættet som et løfte over for hinanden og omverdenen. Et løfte om at de når deres mål. Den samme video, som ligger på AL Finans’ hjemmeside, er derfor også brugt til kommunikationen om værdierne internt. 

I den øvrige strategiske kommunikation i AL Finans er der anvendt fly-metaforer, og derfor er videoen om værdierne selvfølgelig også bygget op omkring fly. I videoen vises værdierne f.eks. som det brændstof, der fyldes på flyet, som repræsenterer AL Finans.

MERE INFORMATION

Maria Prohazka / Creative director