VISUALISERING AF STRATEGI

Levende Streg har netop hjulpet med at visualisere en strategi for en stor dansk virksomhed. Det blev et spændende og givtigt møde med forskere, der i øvrigt ivrigt selv tegnede og fortalte.

Vi fik tegnet og illustreret strategi, målsætninger, produktudvikling og processer. For virksomhedens specialister blev visualiseringen en måde at gøre alle deres tanker og visioner mere håndgribelige. Og derfor blev det lige pludseligt lettere at blive enige om den vej, man skulle vælge fremadrettet.

VISUALISERING SKABER OVERBLIK

At udarbejde en virksomheds-strategi er et komplekst stykke arbejde, men i bund og grund er det allermest afgørende, at strategien nem at kommunikere og forstå. Hvis ingen forstår strategien, så er den selvsagt til ingen nytte.

Når en strategi skal visualiseres, står den sin absolutte prøve. For kan den ikke forklares, kan den ikke visualiseres. Gennem visualisering kan man opnå en større fælles forståelse i en gruppe. Selv simple visualiseringer kan hjælpe med til at give en gruppe personer med forskellig baggrund (teknisk og forretningsmæssig) et bedre udgangspunkt for deres fælles opgave.

TAKTIL OG VISUEL TILGANG

Den taktile (kropslige) og visuelle tilgang til strategi-udvikling – altså hvor strategien udvikles, mens der tegnes – er spændende, fordi den frigiver masser af kreativ energi – og samtidig gør processer, visioner og next steps meget overskuelige. Samtidig gør visualiseringer det muligt for medarbejdere at videreformidle deres visioner til andre medarbejdere eller ledere.

Det er altid inspirerende at sætte os ind i virksomheders ofte meget komplekse arbejdsområder. Og det er netop, når emnet er komplekst, at visualiseringer virkelig gør en forskel i forståelsen af et givent emne.

LÆS MERE OM VISUALISERING

FAQ

  • Hvad betyder AI?

    Kunstig intelligens (AI) er et område, der kombinerer computervidenskab og robuste datasæt for at muliggøre problemløsning. Det omfatter underområder som maskinlæring og dybdegående læring. 

  • Hvad er Midjourney?

    Midjourney er en AI-billedgenerator, der er udviklet af et uafhængigt forskningslaboratorium i San Francisco ved navn Midjourney, Inc. Midjourney er en billedgeneratorer, ligesom DALL-E 2 og Stable Diffusion. I modsætning til nogle af sine konkurrenter tilbyder Midjourney en mere drømmelignende, kunstnerisk stil.

  • Tilbyder Levende Streg keynotes om AI?

    Ja, Levende Streg tager ud og holder foredrag og keynotes om kunstig intelligens og hvordan du bruger den bedst i din virksomhed. Vi er specialister inden for Midjourney, Stable Diffusion, Dall-E og ChatGPT4.

  • Del dette blogindlæg