Storytelling – den bedste historie vinder

Storytelling er vigtigt for din kommunikation. Storytelling er et af tidens buzzwords. Men er historier ikke primært noget, der gælder fortællinger til børn?

 

Billede fra Pixabay

Nej, storytelling bliver mere og mere udbredt inden for virksomhedskommunikation. Det kan både være i forbindelse med change management, launch af ny virksomhedsstrategi eller f.eks. som ekstern reklame. Og det er ikke så underligt, at virksomheder kaster sig over media storytelling i deres kommunikation og brandarbejde. Virksomheder, som benytter storytelling, kan nemlig skabe konkurrencemæssige fordele i forhold til deres brand, da storytelling marketing kan bringe brandet eller produktet ’top-of-mind’ hos forbrugeren.

Men hvad er definitionen på storytelling?

I bund og grund er det et redskab til at fortælle et budskab eller en strategi igennem en fortælling eller historie. Der findes ikke nogen rigid og færdig model for storytelling, og derfor kan det gøres på mange måder. Det er et værktøj, som virksomheder aktivt kan bruge i deres branding – enten af de enkelte produkter, men også på virksomhedsniveau. Ved at skabe en narrativ fortælling, får beskueren noget konkret at forholde sig til. På den måde kan virksomheden iscenesætte og brande sig selv på en bestemt måde.
Et klassisk eksempel på storytelling er ’Den Gamle Fabrik’, hvor fortællingen siger, at de har lavet ægte marmelade siden 1834.

STORYTELLING OG FORTÆLLINGER GIVER STÆRK NEUROLOGISK RESPONS

Forskning viser, at gode fortællinger fremkalder en stærk neurologisk respons hos os mennesker. Når en historie f.eks. ender lykkelig, udløser belønnings- og følecentret i vores hjerne (det limbiske system) dopamin. Og det får os simpelthen til at føle os mere håbefulde og optimistiske. Du har sikkert prøvet at gå opløftet ud af biografen efter en god film, der endte godt. På samme måde er den strategiske fortælling specielt effektiv til at ændre holdninger og adfærd. Og virksomheder kan med fordel drage nytte af strategisk storytelling ved brug af blandt andet digital, online eller visual storytelling. 

Læs også: Storytelling – få din modtager til at huske

Skal du have lavet en animationsfilm?

Levende Streg er eksperter i skræddersyede animationsfilm til virksomheder. Læs mere om vores animationsfilm.

HISTORIER ER ESSENTIELLE

Historier er en essentiel del af menneskers overlevelsesstrategi. I mere end 30.000 år har vi mennesker fortalt historier (først i form af tegninger og sekventiel historiefortælling) og senere med ord. Prøv f.eks. at gå ind og se nogle billeder fra den fantastiske Chauvet-grotte i Frankrig. Selvom om tegningerne på væggene i grotten er mere end 30.000 år gamle , så er de fantastisk godt tegnet.

Chauvethorses

Og fortællinger er så indgroet en del af vores virkelighed og verden, at vi ofte ikke bevidst bemærker, når der fortælles en historie. Vores hjerne slapper af, og vi lader vores ellers meget aktive logiske forsvar falde væk.

HVORDAN LYDER DIN EGEN STORYTELLING?

Ser man f.eks. hvad Psychology Today skriver om storytelling og egenfortællinger, så danner vi mennesker vores identitet ved at integrere vores livserfaringer i en internaliseret (indvendig), historie, som vi hele tiden fortæller både andre og os selv. En slags livs-narrativ som kombinerer vores fortid, nutid og fremtid i en sammenhængende fortælling. Og denne fortælling er hele tiden under udvikling og omskrivning.

HJERNEN UDELUKKER DET, DER IKKE PASSER IND

Men vores egenfortællinger bliver ofte begrænsende for os selv og vores udvikling. Og mange gange kommer virksomheder til at løbe hovedet mod en mur i deres kommunikation, fordi de ikke forstår deres medarbejderes egenfortælling. Faktisk kan ansattes egenfortællinger f.eks. komme til at stå i skarp kontrast eller direkte i modsætning til den nye strategi, som formidles oppe fra og ned fra ledelsen. Og så falder et hvert forandringsledelsesinitiativ til jorden.

Det er nemlig sådan, at vi hele tiden selektivt lægger mærke til eller er opmærksomme på de ting, som betyder noget for os og vores egen-fortælling. Vi bemærker hele tiden ting i vores omverden, der er relevante for vores egen fortælling om os selv. Og samtidig ignorerer vores hjerne oplysninger, der ikke passer ind i vores fortælling.

Netop derfor spiller egen-fortællingen en vigtig rolle i alle menneskers hverdag. Og hvis du som virksomhed kan gå ind og få din fortælling til at passe ind i dine medarbejderes, kunders eller interessenter fortælling, så er du nået virkelig langt med din kommunikation.

HVAD ER STORYTELLING?

Storytelling er fortællinger eller historier. Virksomheder bruger ofte storytelling til at opbygge en fortælling om brandet eller dets produkter gennem en fortællinger og historier. På den måde kan man bygge forskellige forestillinger op om virksomheden.   

HVAD ER STORYTELLING BRANDING?

Storytelling branding er en strategisk måde, som virksomheder benytter til at komme top-of-mind hos forbrugeren. Det er et rigtig godt værktøj, som hjælper beskueren med at huske bestemte ting om virksomheder gennem fortællinger og historier.
De kan omhandle virksomhedens historie eller bestemte produkter. Det kan også være, at virksomheden bygger bestemte karakterer op, som forbrugerne senere vil associere eller forbinde med virksomheden.

HVAD ER AKTANTMODELLEN?

Aktantmodellen er et velkendt analyseværktøj, som man kan bruge til at analysere historier og fortællinger. Den bruges til at definere bestemte handlinger og elementer i fortællingen ved hjælp af bestemte kriterier.
Den er bygget op om: Objekt og Subjekt, som fører videre ud til en Giver/Modtager, samt Hjælper/Modstander.

Del dette blogindlæg