Gestalt principper

Teorien om gestalt principper kommer fra psykologens verden og handler kort sagt om, hvordan vores hjerne opfatter helheder og sammenhænge frem for de individuelle dele. Principperne bliver til dagligt brugt til visuel kommunikation, og man støder på dem i forskellige sammenhænge som f.eks. i supermarkeder, på hjemmesider og meget andet. Derfor kan det være brugbart at vide, hvad betydningen af gestalt er.

I supermarkeder er det et bevidst valg, at rengøringsartiklerne er placeret ved siden af hinanden, da de hører i ’gruppe’ sammen. Det samme er gældende for hjemmesider, hvor man benytter gestaltlovene til at placere bestemte visuelle elementer sammen for at forme brugerrejsen og give modtageren en bedre forståelse og interaktion med hjemmesiden. Det hele sker mere eller mindre underbevidst, da det ofte giver god mening at gøre. Du kan læse mere om gestalt principper, love og gestaltpsykologien lige her.

HVAD BETYDER PERCEPTION?

Perception handler om betragtninger, opfattelser og fortolkninger. Det sker i forbindelse med det, vi sanser. Perception er altså i bund og grund individets opfattelse af omverdenen gennem sanser, da det er individuelt, hvordan vi ser og opfatter ting.

HVORFOR ER GESTALTLOVENE VIGTIGE?

Gestaltlovene er især vigtige og brugbare, når det kommer til visuel kommunikation. Her kan teorien bruges til at skabe en form for organisation og system, hvis man vil kommunikere på en visuelt god måde.

I dag foregår meget kommunikation på online platforme, herunder hjemmesider og sociale medier. Det stiller store krav til den visuelle kommunikation, som er blevet mere afgørende end nogensinde før. Gestalt lovene er derfor essentielle for designere, som til dagligt arbejder med at give modtageren/beskueren den bedste oplevelse.

Arbejder din virksomhed med visuel kommunikation i en eller anden grad? Så er det vigtigt at huske gestalt lovene, som kan hjælpe på forståelsen af jeres visuelle kommunikation. Det gælder f.eks. i forhold til jeres hjemmeside og nyhedsbreve.

GESTALTLOVENE – MED EKSEMPLER.

Herunder kan du blive klogere på de syv gestaltlove og se eksempler på, hvordan de bruges i praksis.

  • Loven om nærhed (proximity)
  • Loven om common region
  • Loven om ensartethed (similarity)
  • Loven om figur-dannelse (closure)
  • Loven om forbundethed (continuity)
  • Loven om figur/baggrund (figure / background)
  • Loven om fokus (focal point)

LOVEN OM NÆRHED

Loven om nærhed foreskriver, at tegn, symboler, billeder og andre visuelle effekter, som placeres i nærheden af hinanden, opfattes som hørende sammen

proximity-nærhed-gestalt-principper-principles-Levende-Streg

Det giver modtageren en forståelse af, at de passer sammen og har noget med hinanden at gøre. Dette er gældende uanset, hvad man placerer i området.  Modtageren vil stadig have samme forståelse af, at de passer sammen – eller i det mindste har noget med hinanden at gøre. Specielt hvis man også kombinerer det med forskellige farver.

Derfor er det lige til: Loven om nærhed har noget med nærhed at gøre.

LOVEN OM ENSARTETHED

Denne lov foreskriver, at tegn, symboler, billeder og andre visuelle effekter betragtes som hørende sammen, hvis de er ens eller minder om hinanden. Det er ganske simpelt – når elementer ligner hinanden eller minder om hinanden, vil man automatisk tænke, at de hører sammen.

similarity-ensartethed-gestaltlove-gestalt-levende-streg

I tilfældet ovenfor er der flere elementer i spil i form af de forskellige trekanter, cirkler og firkanter. Her vil man opfatte trekanterne som hørende sammen – på grund af deres form og farve. 

LOVEN OM FIGURDANNELSE

Loven om figurdannelse foreskriver, at tegn, symboler, billeder og andre visuelle effekter, som er som hjernen ikke kan placere som sådan – må høre sammen på en eller anden måde. Det kan være ved brug af linjer, kasser, bobler eller noget helt fjerde.

closure-figurdannelse-gestalt-principle-principper-levende-streg

I tilfældet ovenfor har man placeret tre cirkler og en trekant. Ellers vil symbolerne ikke give mening – for så ligner de bare udskårne oste eller packmans.

Også herunder giver de forskellige former hver for sig ikke rigtig mening. Men sammen kan vi sagtens se, det forestiller en panda.

LOVEN OM FORBUNDETHED

Loven om forbundethed foreskriver, at tegn, symboler, billeder og andre visuelle effekter, som er forbundet på den ene eller anden måde, betragtes som hørende sammen. Det kan være ved hjælp af linjer, pile eller noget helt tredje.

I tilfældet ovenfor ved man, at den gule cirkel er forbundet med de andre ved hjælp af deres bevægelse fremad. Derfor er alle elementer sammenkoblet i en eller anden grad. 

På samme måde herunder. Man følger “de gode linjer” – som selv overskygger de forskellige farver på prikkerne. Så “gode linjer” er faktisk stærkere end farve-elementerne.

 

Loven om figur og baggrund

Loven om figur og baggrund handler om, hvordan tegn, symboler, billeder og andre visuelle effekter bliver opfattet i forhold til hinanden. Ofte vil modtageren opfatte et bestemt element ud af en større sammenhæng. 

Det kan være på grund af farver, markeringer eller noget tredje. I forskellige sammenhænge vil modtageren kun opfatte én ting i en samlet helhed, selvom der rent faktisk er flere elementer i spil.

Det handler i virkeligheden om, at vores hjerne er virkelig god til at se, hvad der er i forgrunden, og hvad der er i baggrunden af et billede. Vi er super intelligente til netop det visuelle aspekt i forgrund / baggrund. 

Det er også netop denne viden, som bruges til forskellige værktøjer i Photoshop, som gør det muligt at lave hurtige masker på billeder.

Vil du vide mere om Gestalt-principperne? Så kommer vi gerne ud og fortæller mere.

Del dette blogindlæg