Gestalt principper

Teorien om gestalt principper kommer fra psykologens verden og handler kort sagt om, hvordan vores hjerne opfatter helheder og sammenhænge frem for de individuelle dele. Principperne bliver til dagligt brugt til visuel kommunikation, og man støder på dem i forskellige sammenhænge som f.eks. i supermarkeder, på hjemmesider og meget andet. Derfor kan det være brugbart at vide, hvad betydningen af gestalt er.

I supermarkeder er det et bevidst valg, at rengøringsartiklerne er placeret ved siden af hinanden, da de hører i ’gruppe’ sammen. Det samme er gældende for hjemmesider, hvor man benytter gestaltlovene til at placere bestemte visuelle elementer sammen for at forme brugerrejsen og give modtageren en bedre forståelse og interaktion med hjemmesiden. Det hele sker mere eller mindre underbevidst, da det ofte giver god mening at gøre. Du kan læse mere om gestalt principper, love og gestaltpsykologien lige her.

Hvad betyder perception?

Perception handler om betragtninger, opfattelser og fortolkninger. Det sker i forbindelse med det, vi sanser. Perception er altså i bund og grund individets opfattelse af omverdenen gennem sanser, da det er individuelt, hvordan vi ser og opfatter ting.

Hvorfor er gestaltlovene vigtige?

Gestaltlovene er især vigtige og brugbare, når det kommer til visuel kommunikation. Her kan teorien bruges til at skabe en form for organisation og system, hvis man vil kommunikere på en visuelt god måde.

I dag foregår meget kommunikation på online platforme, herunder hjemmesider og sociale medier. Det stiller store krav til den visuelle kommunikation, som er blevet mere afgørende end nogensinde før. Gestalt lovene er derfor essentielle for designere, som til dagligt arbejder med at give modtageren/beskueren den bedste oplevelse.

Arbejder din virksomhed med visuel kommunikation i en eller anden grad? Så er det vigtigt at huske gestalt lovene, som kan hjælpe på forståelsen af jeres visuelle kommunikation. Det gælder f.eks. i forhold til jeres hjemmeside og nyhedsbreve.

Gestaltlovene – med eksempler.

Herunder kan du blive klogere på de fem gestaltlove og se eksempler på, hvordan de bruges i praksis.

  • Loven om nærhed
  • Loven om lighed
  • Loven om lukkethed
  • Loven om forbundethed
  • Loven om figur/baggrund

Loven om nærhed

Loven om nærhed foreskriver, at tegn, symboler, billeder og andre visuelle effekter, som placeres i nærheden af hinanden, opfattes som hørende sammen.

 

gestalt principper

Et eksempel på dette er på www.levendestreg.dk, hvor henholdsvis projekter, produkter, kurser og symboler er placeret i nærheden af hinanden. Det giver modtageren en forståelse af, at de passer sammen og har noget med hinanden at gøre. Dette er gældende uanset, hvad man placerer i området. Den sorte cirkel kunne være en anden form, ligesom de tre ord kunne være i forskellige farver. Modtageren vil stadig have samme forståelse af, at de passer sammen – eller i det mindste har noget med hinanden at gøre.
Derfor er det lige til: Loven om nærhed har noget med nærhed at gøre.

Loven om lighed

Denne lov foreskriver, at tegn, symboler, billeder og andre visuelle effekter betragtes som hørende sammen, hvis de er ens eller minder om hinanden. Det er ganske simpelt – når elementer ligner hinanden eller minder om hinanden, vil man automatisk tænke, at de hører sammen.

gestalt principper

I tilfældet ovenfor er der flere elementer i spil i form af de forskellige hvide logoer og de orange cirkler. Tilsammen er de på lige fod, hvilket opfylder loven om lighed. Ergo vil man betragte dem som hørende sammen.

Loven om lukkethed

Loven om lukkethed foreskriver, at tegn, symboler, billeder og andre visuelle effekter, som er lukkede i en eller anden grad, hører sammen. Det kan være ved brug af linjer, kasser, bobler eller noget helt fjerde.

Gestalt principper

 

I tilfældet ovenfor har man placeret tre elementer på samme linje. Disse elementer er bygget op på samme måde men er inddelt i hver deres kasse. Når de er i deres egen ramme, vil modtageren automatisk opfatte dem som tre adskilte elementer.

Loven om forbundethed

Loven om forbundethed foreskriver, at tegn, symboler, billeder og andre visuelle effekter, som er forbundet på den ene eller anden måde, betragtes som hørende sammen. Det kan være ved hjælp af linjer, pile eller noget helt tredje.

gestalt principper

I tilfældet ovenfor ved man, at den sorte cirkel i midten med ’afspil’ knappen er forbundet til billedet. Ligeledes vil modtageren hurtigt opfatte, at pilene på højre og venstre side er forbundet til det centrale indhold. Derfor er alle elementer sammenkoblet i en eller anden grad.

Loven om figur og baggrund

Loven om figur og baggrund handler om, hvordan tegn, symboler, billeder og andre visuelle effekter bliver opfattet i forhold til hinanden. Ofte vil modtageren opfatte et bestemt element ud af en større sammenhæng. Det kan være på grund af farver, markeringer eller noget tredje. I forskellige sammenhænge vil modtageren kun opfatte én ting i en samlet helhed, selvom der rent faktisk er flere elementer i spil.

Del dette blogindlæg

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin