MIKROUDTRYK DE SKAL DA MED!

Hvorfor er mikroudtryk vigtige, når det gælder virksomhedskommunikation? Det korte svar er: Det er vigtigt i ALLE sammenhænge, hvor mennesker kommunikerer med mennesker.

Mikroudtryk handler om følelser

Mikroudtryk er korte og ufrivillige ansigtsudtryk, som vi mennesker viser i splitsekunder. De udtrykker vores følelser. Mikroudtryk kan ikke manipuleres med eller fakes – i modsætning til normale længere ansigtsudtryk. Mikroudtryk viser sig ofte i 1/15 til 1/25 af et sekund. Det vil sige, at det er noget, vi afkoder helt ubevidst.

Der er syv universelle mikroudtryk, som går igen over hele verden og mellem alle folkeslag: afsky, vrede, frygt, sørgmodighed, glæde, overraskelse og foragt.

Ren overlevelse

Nogle mennesker er utrolig gode til at opfange og forstå andres mikroudtryk. Faktisk er evnen til at forstå mikroudtryk det, der har gjort, at vi evolutionsmæssigt har kunne overleve. For i takt med, at menneskets største fjender ikke længere var sabeltigre, moskusokser eller mammutter, men i stedet andre mennesker – er vi blevet bedre til at aflæse mikroudtryk i vores skanning efter farer i vores omgivelser.

I dag lever nogle mennesker at at kunne tolke og gengive mikroudtryk – som f.eks. animatorer, fotografer, illustratorer, psykologer, psykiatere, læger, sundhedspersonale, pædagoger, politiassistenter – for bare at nævne nogle.

Virksomheder viser ikke følelser

Hvor tit ser du nedenstående ansigtsudtryk i visuel virksomhedskommunikation? Se på hver enkelt billede, du kan garanteret hurtigt afkode, hvad hver enkelt udtryk kommunikerer.

Tegning af ukendt oprindelse (Flynn Rider).

Det meste virksomhedskommunikation har til formål at motivere og skabe positiv forandring hos medarbejdere. Men i megen virksomhedskommunikation er følelser helt fraværende. Og det er selvom følelser netop er det, som motiverer og skaber positiv forandring.

Men hvorfor skal følelser være fraværende i virksomhedskommunikation? Hvorfor er følelser så farlige, når det netop er det, der fænger og er allermest relevant for os?

Vi må ikke støde nogen

I virksomhedskommunikation bliver følelser og udtryk oftest skrællet væk – så kommunikationen ikke kan misforstås eller støder nogen af frygt for at tale ned til modtageren. De fleste beslutningstagere er hundeangst for f.eks. at vise for meget glæde.

Men på den måde mister kommunikationen faktisk sit bid og nærvær og bliver sværere at forstå, fordi følelser og udtryk er fraværende.

Uden følelser bliver det lunkent

Ofte vil virksomhederne gerne være moderne, kreative og modige i deres visuelle kommunikation, så de virkelig kan motivere og få medarbejderne til at løbe i den rigtige retning. Men når det kommer til stykket, mangler modet til at få de helt store og universelle følelser frem. Det betyder, at kommunikationen bliver en lunken kop the, som ikke rigtig rykker, og derfor ikke når de opstillede mål.

Alt for ofte ledsages intranettes artikler af intetsigende billeder af en udtryksløse mennesker. Eller der laves en video, hvor en person interviewes, men hans kropssprog er helt dødt. Og så er det, at virksomhedskommunikationen går helt galt i byen.

Slips og krave skjuler følelser

En lille ting – som f.eks. den corporate påklædning med skjorte og slips – har også til formål at skjule følelser. For slipset og skjortekraven skjuler nemlig halsen. Halsens muskulatur og dens spænding er nemlig noget, som kan afsløre, hvordan man egentlig føler. F.eks. afslører halsens muskulatur lynhurtigt, om man er anspændt eller afslappet, presset, vred eller glad.

Verden drejer sig om følelser

Det er helt væsentligt at kunne afkode mikroudtryk for at forstå nonverbale handlinger og kommunikation – og for at kunne læse og forstå andre mennesker. Og eftersom følelser er centrum for alle menneskers verden og perspektiv, bør de altså også være en del af den kommunikation, som virksomheden bringer til deres medarbejdere.

3 tips til at få mikroudtrykkene med

  1. Budskab. Overvej hvilke følelser dit budskab dit indbyder til. Overraskelse. Motivation. Glæde. Er disse repræsenteret i det visuelle materiale?
  2. Billedemateriale. Vælg billedemateriale til din kommunikation, der skaber følelser. Spørg dig selv, hvilken følelse giver dette billede mig? Hvis svaret er “ikke rigtig noget”, så find et andet.
  3. Tegning og animation. Når du arbejder med tegninger og animation, kan du tillade dig fuld knald på mikroudtryk. Spørg derfor dig selv. Hvilke følelser er repræsenteret i min video eller mit visuelle materiale ud over de universelle? Hvis ingen, hvordan får jeg flere mikroudtryk med?

Del dette blogindlæg