Kunstig intelligens forbedrer dit kreative output

Kunstig intelligens er ved at revolutionere kunstverdenen og den kreative branche – ikke bare i Danmark men i hele verden. Og tre nye AI-værktøjer viser vejen frem for professionelle kreative: Midjourney AI, DALL-E og Stable Diffusion. 

Her en video om kunstig intelligens – og hvordan du kan lave tegneserier ved hjælp af Stable Diffusion.

Hvad er kunstig intelligens?

Hvad er det for noget kunstig intelligens, vi taler om her i forbindelse med kreativitet og visuel kommunikation? AI står for kunstig intelligens. På et højt niveau henviser det til en maskines eller et computersystems evne til at udføre opgaver, som normalt ville kræve menneskelig intelligens, f.eks. at forstå sprog, genkende billeder, skabe billeder, træffe beslutninger og løse problemer.

Der findes mange forskellige typer AI, lige fra enkle regelbaserede systemer til mere komplekse maskinlæringsalgoritmer, der kan lære og tilpasse sig selv.

 

Karakter lavet ved hjælp af NijiJourney (lillesøster til Midjourney), DALL-E og Photoshop.

AI skriver allerede tusindvis af artikler!

Måske har du allerede læst masser af artikler i aviser, magasiner og online information uden at vide, at første udkast af det, du har læst, er skrevet af AI – altså kunstig intelligens. For de fleste nyhedsmedier og online magasiner bruger allerede chat-bot’er som GPT-3 til at skrive dele eller hele artikler.

Samtidig bliver chat-bot’er dygtigere og dygtigere til f.eks. kundeservice opgaver, hvor du altså først screenes af kunstig intelligens, før du bliver viderestillet til en reel medarbejder.

Erstatter AI mennesker?

Men hvad så. Bliver mennesker så til sidst erstattet af kunstig intelligens? Spørger du et menneske som Elon Musk vil svaret nok blive et ja. Men, selvom den mand er voldsomt fremadskuende, er han ikke just kendt for at leve helt i overensstemmelse og kontakt med omverdenen. Så på længere sigt aner vi ikke, hvad der vil ske med kunstig intelligens.

Sådan som verden vender lige nu, kommer billedskabende kunstig intelligens ikke til at erstatte det menneskelige aspekt. Det kan på nuværende tidspunkt ikke erstatter kunstneren eller den kreative professionnelle.

På nuværende tidspunkt kan vi f.eks. bruge AI til 5% af vores kundeopgaver. Men på længere sigt vil det tal blive en hel del højere.

I stedet skal kunstig intelligens som Midjourney, DALL-E og Stable Diffusion nærmere ses som værktøjer, som kunstnere kan benytte sig af for at arbejde hurtigere, smartere – og gøre kunstværker, tegninger, animationsfilm eller lignende bedre og flottere.

Men hvorfor kan man ikke bruge den mere end 2 % ad gangen? Det skyldes måden AI fungerer på. Disse AI’er lærer at skabe billeder ud fra støj ved at lære af allerede eksisterende billeder – og ved at skabe støj oven på disse billeder – og derefter genskabe dem igen via slags de-noising. På denne måde lærer AI’en at skabe billeder.

Det betyder, at det at arbejde med AI er lidt som at lade en illustrator arbejde for dig. Du kan (ved hjælp af tekst) bede om det, du ønsker. Du kan også lave billede 2 billede prompts og en masse andre ting. Men indtil videre kæmper AI stadig med at skabe ensartede tegn på tværs af paneler og rammer. Og den kæmper med at skabe flotte (og normale) hænder, fødder og øjne.

Det er ganske muligt at korrigere og give en ny prompt. Men AI vil generere nye billeder hver gang. Det betyder, at det er svært at skabe den samme karakter i nye perspektiver, situationer og set fra forskellige vinkler.

 

Karakterer skabt med Stable Diffusion (Automatic 1111), DALL-E og Photoshop.
 

HVAD BETYDER DET KREATIVE PROFESSIONELLE?

Nogle kunstnere og kreative professionelle er panisk angste for den nye teknologi – og frygter, at det vil gøre mange arbejdsløse. For hvis man kan skabe digitale kunstværker med en computer, hvad skal man så med de kreative?

Hos Levende Streg ser vi anderledes på det. Kunstig intelligens er nemlig et virkelig godt VÆRKTØJ, som højner det kreative output – og kan gøre tegninger, 3D-renderinger, animationsfigurer, skitser og tegneserier endnu flottere. Samtidig kan det give nye og kreative input. Men det erstatter ikke mennesket bag. Ikke endnu i al fald.

Der er en række grunde til, at nogle mennesker kan være bange for kunstig intelligens. En af grundene er, at de måske er bekymrede over de potentielle negative konsekvenser af kunstig intelligens, f.eks. tab af arbejdspladser som følge af automatisering eller muligheden for, at AI-systemer opfører sig på måder, der er skadelige for mennesker.

En anden grund kan være en generel frygt for det ukendte eller en følelse af, at AI-systemer ikke er fuldt ud forstået og potentielt kan opføre sig uforudsigeligt. Desuden kan nogle mennesker være bekymrede over de etiske konsekvenser af AI, f.eks. muligheden for at AI-systemer anvendes til at krænke privatlivets fred eller andre etiske standarder. Endelig kan nogle mennesker være bekymrede over muligheden for, at kunstig intelligens bliver mere intelligent end mennesker og potentielt udgør en trussel mod vores eksistens.

UNDERMINERER DET KUNST?

Nogle vil måske hævde, at disse AI-teknologier gør det muligt for helt almindelige mennesker at skabe kunst – selv om de ikke er kunstnere. Andre frygter, at markedet for kunst og kreativitet nu vil blive oversvømmet af “dårlig” kunst.

Men det skal nævnes, at bare fordi man er madglad og godt kan lide at spise, så bliver man jo ikke gourmé kok. Og på samme måde er der en høj læringskurve ved kunstig intelligens. Det er sjældent, at man kan gå fra aldrig at have prøvet at arbejde med AI – til at skabe noget, der er brugbart til at sælge videre til kunderne.

Forestil dig i stedet, at disse værktøjer kan hjælpe kunstnere eller professionelle kreative med at forbedre deres værker og hjælpe med at skabe kunst, der er mere forskelligartet, kreativ og tankevækkende end nogensinde før. Resultaterne kan være fantastiske og tankevækkende, og de er ved at flytte grænserne for, hvad der er muligt i kunstverdenen.

Men hvilke typer kunstig intelligens taler vi her? Og hvordan kommer man i gang med at bruge det?

MIDJOURNEY AI TIL AT GENERERE KUNST

Midjourney AI er en avanceret AI-platform, der er designet til at hjælpe kunstnere med at skabe og udforske nye idéer. Den fungerer via Discord-appen – en platform, der er designet til at være brugervenlig og intuitiv – hvor kunstnere kan bede en bot om at generere billeder for dig.

https://youtu.be/YVX1y2epYWw
Her en af vores videoer om Midjourney – og hvordan du kan arbejde med udvikling af karakterer til tegneserier og animationsfilm.

Midjourney AI er en avanceret AI-platform, der er designet til at være brugervenlig og intuitiv. Det er tilgængeligt for kunstnere på alle niveauer, og det kan hjælpe dem til at slippe deres kreativitet løs og skabe nye kunstværker, der er originale og tankevækkende.

Dette kan være et værdifuldt værktøj for kunstnere, der ønsker at bryde ud af en kreativ rutine, eller som ønsker at skubbe deres kunst i nye og spændende retninger.

Den helt store fordell ved Midjourney er, at det er ret let at få til at virke – og det er rimelig let at betjene i forhold til Stable Diffusion (se mere nedenfor). Men det er stadig svært at få det hele til at virke – og det er slet ikke så intuitivt som f.eks. Adobes programmer.

DALL-E (DALI)

DALL-E (udtales ligesom Salvador Dali) er en anden AI-teknologi, der bruges til at skabe kunst. DALL-E er udviklet af OpenAI-teamet og er et kraftfuldt neuralt netværk, der trænes på et massivt datasæt af billeder. 

Når DALL-E får en beskrivelse af et billede, kan den generere et nyt billede, der passer til beskrivelsen. Dette kan bruges til at skabe kunst, der er fantasifuld og surrealistisk med en detaljeringsgrad og kompleksitet, som er uden for menneskelige kunstneres rækkevidde. 

Her kan du se en video om, hvordan du kan bruge AI til at rette i dine tegninger.

STABLE DIFFUSION

Stable Diffusion er en tredje AI-teknologi, der anvendes til kunstgenerering. Og det er nok den mest populærer. Stable Diffusion er udviklet af forskere fra University of California, Berkeley, og er en algoritme til maskinindlæring, der er designet til at skabe glatte, organisk udseende former og mønstre. 

Ved at kombinere Stable Diffusion med andre AI-værktøjer kan kunstnere skabe kunst, der er indviklet og elegant med en flydende, naturlig kvalitet, som er svær at opnå med traditionelle kunstneriske teknikker.

Potentialet i Midjourney AI, DALL-E og Stable Diffusion til kunstgenerering er enormt. Disse AI-teknologier gør det muligt for kunstnere at skabe værker, der er dristige, originale og tankevækkende.

HVAD ER INPAITING OG OUTPAINTING?

På nuværende tidspunkt er inpainting og outpainting nok noget af det mest brugbare ved AI. For de gør kunstnere i stand til at rette eller udvide deres kunstværker.

De fleste animatorer har prøvet at sidde med en baggrund i en film, hvor de bare lige skulle kunne zoome lidt mere ud – for at kunne se det større billedet. Men der er ikke tegnet mere af baggrunden. Det kan AI nu hjælpe med. Og det hedder outpainting. Jeg er sikker på, at det bliver en del af Adobes programmer inden for nær fremtid.

Begreberne “outpainting” og “inpainting” anvendes i forbindelse med AI-kunstgenerering, i relation til DALL-E- og Stable Diffusion AI-værktøjerne. Indtil videre understøtter Midjourney ikke denne funktion.

Ved “inpainting”-processen drejer det sig derimod om at udfylde manglende dele af et eksisterende billede – eller rette detaljer. Forestil dig, at du har set en fejl i din tegning, du har lavet i Photoshop. Det kan AI nu hjælpe med at rette – bare ved hjælp af tekst prompts.

Generelt er “outpainting”- og “inpainting”-processerne vigtige aspekter af AI-kunst-generering. Disse processer giver kunstnere mulighed for at skabe nye kunstværker baseret på deres egne idéer og koncepter eller for at supplere og forbedre eksisterende billeder. 

Samtidig er inpainting og outpaiting en helt essentiel del af f.eks. at skabe tegneserier eller sekventiel kunst. Og det vil være et værdifuldt værktøj for mange kunstnere og tegnere. Du kan følge med i AI og kunstig intelligens’ udvikling – og hvordan vi bruger det kreativt.

Del dette blogindlæg