TEGNET VIDEO TIL SUNDHEDSVÆSENET

Levende Streg har sammen med PrimeTime Kommunikation lavet en tegnet video til sundhedsvæsenet. Videoen skal gøre borgere opmærksom på, at sundhed.dk er den officielle digitale indgang til det danske sundhedsvæsen.

TEGNET VIDEO TIL SUNDHEDSVÆSENET

Videoen henvender sig bredt, men er særlig målrettet børnefamilier og ældre, som er de primære brugere af sundhed.dk. Videoen er udarbejdet til brug i en digital kampagne, ligesom den vises på OBS! på DR og på infoskærme på apotekerne.

IDEUDVIKLING OG PROCES

Fordi videoen skulle bruges til forskellige formål, blev den tilrettelagt således, at den kunne bruges i forskellige dele og til forskellige medier. Videoen findes således både i en kort udgave, en lang udgave, i enkelte historier og i en tekstet version uden lyd.

DET VISUELLE UDTRYK

Det visuelle udtryk i videoen skulle tiltale en bred målgruppe. Karaktererne og tegnestilen er tilpasset, så de har et professionelt og ikke-stødende udtryk. Vi har hertil givet tegningerne en ekstra tyk outline for at få dem til at træde mere frem.

TEGNET VIDEO TIL SUNDHEDSVÆSENET

 

MULIGHEDERNE PÅ SUNDHED.DK

Videoen fortæller gennem tre små historier om nogle af de muligheder, der er på sundhed.dk. Blandt andet er det via NemID muligt at se, hvad diverse sygehuse har noteret om én, ligesom man kan se medicin og recepter.

PRØV DET SELV

Prøv at logge ind på sundhed.dk med dit NemID og se, hvad sundhedsvæsenet har registreret om dig.

LÆS MERE OM SPEED DRAWING VIDEOER