Procesfacilitering – Effektiv facilitering af processer

Effektiv facilitering af processer

Du ved det godt. Procesfacilitering handler om at lede et team eller en gruppe gennem en struktureret proces, så de kan nå deres mål effektivt.

En dygtig facilitator skaber rammerne og styrer interaktionen, så deltagerne kan fokusere på indholdet og samarbejde optimalt.

Hos Levende Streg har vi specialiseret os i at hjælpe virksomheder med at navigere gennem deres processer på en struktureret og engagerende måde.

Visualiser Din Proces

At visualisere din proces fra start skaber klarhed og engagement.

Procesfacilitering

Når du står over for at formidle komplekse processer, kan visuelle værktøjer og simple grafikker være afgørende. Ved at bruge illustrationer og metaforer kan du gøre komplicerede emner lettere at forstå og skabe en fælles forståelse blandt deltagerne.

Levende Streg er eksperter i procesfacilitering for virksomheder.

procesfacilitering giver effektiv ledelse

Effektiv ledelse handler ikke kun om at styre en virksomhed i den rigtige retning, men også om at sikre, at alle medarbejdere er engagerede og arbejder mod fælles mål. 

Procesfacilitering er et kraftfuldt værktøj, der hjælper ledere med at navigere komplekse udfordringer, skabe klarhed og sikre, at strategiske initiativer bliver til konkrete handlinger. Det giver ledere de nødvendige værktøjer til at strukturere møder, workshops og strategisessioner på en måde, der fremmer deltagelse og ejerskab blandt medarbejderne. 

Ved at bruge visuelle teknikker og skabeloner kan ledere gøre komplekse ideer mere forståelige og handlingsorienterede. Dette hjælper med at skabe en fælles forståelse.

Procesfacilitering i din organisation

Ledere kan bruge procesfacilitering i mange forskellige sammenhænge, såsom strategiplanlægning, projektstyring, forandringsledelse og udvikling af virksomhedskultur. Ved at integrere visuelle skabeloner og teknikker kan de skabe en mere dynamisk og engagerende arbejdsproces, der ikke kun øger effektiviteten, men også medarbejdertilfredsheden.

Det skaber klarhed og engagement at visualisere din proces fra start. En tydelig visuel eller grafisk repræsentation hjælper dit team med at se hele processen og forstå deres roller og ansvar. 

Procesfacilitering er en organiseret og struktureret metode til at guide og støtte en gruppe mennesker (dit team) gennem forskellige aktiviteter eller processer for at nå specifikke mål. 

Det involverer normalt brugen af en facilitator eller procesleder, som er ansvarlig for at skabe og vedligeholde positiv og effektiv gruppedynamik.

Workshops og co-creation

Process illustrationer er kraftfulde værktøjer til at skabe forståelse og engagement. Ved at bruge billeder og grafik kan du gøre komplekse processer eller strategier mere tilgængelige og lette at følge.

Engageret: Vores tegnere understøtter din moderator, event manager eller facilitator. Men vi kan også faciliterer, hvis du ønsker det. Vi samskaber med jeres specialister. På den måde bliver alle perspektiver synlige.

Procesfacilitering i praksis - kunderejsen

Mapping: Start med at kortlægge alle de touchpoints, hvor kunden interagerer med virksomheden, både online og offline.

Faser: Kunderejsen deles op i faser, såsom opmærksomhed, overvejelse, køb, levering, og efterkøb. For hver fase identificerer vi kundens mål, handlinger, følelser og de berøringspunkter, de interagerer med. 

Det kan hjælpe med at identificere flaskehalse, smertepunkter og muligheder for forbedring. Visuelle værktøjer som kunderejsekort (customer journey maps) gør det lettere at kommunikere og forstå kundens oplevelse.

Kursus i procesfacilitering

Boost din effektivitet med et kursus i procesfacilitering!

Hos Levende Streg tilbyder vi kurser i procesfacilitering, designet til at udstyre ledere, projektledere og teammedlemmer med de nødvendige værktøjer og teknikker til at lede effektive møder og workshops.

Vores kurser er skræddersyede til dit teams behov og fokuserer på praktiske færdigheder og anvendelige metoder, som kan implementeres direkte i din daglige arbejdsgang.

Gennem en kombination af teori og hands-on øvelser lærer du, hvordan du strukturerer processer, fremmer deltagelse, og bruger visuelle værktøjer til at gøre komplekse ideer mere tilgængelige og handlingsorienterede.

Deltagerne får indsigt i, hvordan man skaber engagement og ejerskab blandt teammedlemmerne, forbedrer beslutningstagningen, og sikrer effektiv implementering af strategier og planer.

Procesfacilitering model?

Ledere kan bruge procesfacilitering i mange forskellige sammenhænge, såsom strategiplanlægning, projektstyring, forandringsledelse og udvikling af virksomhedskultur. 

Ved at integrere visuelle skabeloner og teknikker kan de skabe en mere dynamisk og engagerende arbejdsproces, der ikke kun øger effektiviteten, men også medarbejdertilfredsheden.

Facilitator-hjul

Dit facilitatorhjul: Balance mellem JEG, VI og DET

Facilitatorhjulet består af tre grundlæggende elementer: JEG, VI og DET. Opgaven som procesfacilitator er at skabe balance mellem disse elementer.

 1. JEG: Ledelse og rolle som facilitator.
 2. VI: Håndtering af gruppens dynamik og samarbejde.
 3. DET: Anvendelse af teknikker og redskaber til at understøtte processen.

For at opnå effektiv facilitering og procesledelse skal du kontinuerligt justere og balancere disse tre aspekter i forhold til konteksten og det konkrete mål.

Når du formår at skabe denne balance, vil facilitatorhjulet dreje ubesværet, hvilket danner grundlaget for en vellykket facilitering.

Lineær proces

En lineær proces er en sekventiel fremgangsmåde, hvor hvert trin fører til det næste. Det gør det nemt at planlægge og følge fremskridt, da hver fase er klart defineret og følger en logisk rækkefølge. Visualisering af en lineær proces kan hjælpe med at identificere milepæle og holde fokus på målet. 

Denne type proces er ideel til projekter med klart definerede mål og faste trin, såsom produktudvikling, projektledelse og implementering af nye systemer. Ved at bruge en lineær tilgang kan du sikre, at alle teammedlemmer er klar over deres ansvar og de specifikke trin, der skal tages for at nå slutmålet.

Fordele ved en lineær proces

 • Klar Struktur
 • Tidsstyring
 • Ansvarlighed

Cirkulær (iterativ) proces

En cirkulær proces er mere dynamisk og involverer ofte gentagelser og feedback loops. Det er vigtigt at visualisere elementerne i processen, så alle kan se, hvordan de bidrager til det overordnede mål.

Denne type proces er ideel til projekter, der kræver løbende tilpasning og justering, såsom kvalitetsforbedringsinitiativer, agile udviklingsprojekter og strategiske planlægningsprocesser.

Ved at bruge en cirkulær tilgang kan du sikre, at feedback kontinuerligt integreres, hvilket fører til konstant forbedring og tilpasning.

Fordele ved en cirkulær iterativ proces

 • Fleksibilitet
 • Kontinuerlig Forbedring
 • Helhedssyn

Husk 65% mere

Nye undersøgelser viser, at deltagere, der kun læser tekst, husker 10 procent af det, de har læst efter tre dage. De, der ser tekst parret med billeder, husker 65 procent af informationen tre dage senere.

Husker 65% tegnet
65%
Husker 10% læst
10%

Undersøgelser har vist, at en gruppe, der tegnede kruseduller under en test, huskede 29 procent mere information end dem, der ikke tegnede. Hvor meget bedre er det så ikke, hvis billederne omhandler det, du læser om.

Dit projekt kunne se sådan ud

Flere og flere virksomheder gør brug af facilitering af deres processor – for det skaber bedre kommunikation. 

3 Tips: Brug disse greb i din Forandringsproces

En forandringsproces kan være udfordrende, men ved at visualisere hvert trin kan du gøre det lettere for teamet at forstå og engagere sig. 

Skab tydelige tegninger, billeder eller grafikker, der viser vejen gennem forandringen, og brug metaforer til at gøre processen mere konkret.

Flyt konteksten

Re-contextualisation, eller flytning af konteksten, er en kraftfuld strategi inden for innovation og kreativ tænkning.

Den tillader os at se gamle problemer med nye øjne og finde uventede løsninger ved at bryde ud af traditionelle tankemønstre.

De-familiarisation

De-familiarisation handler om at præsentere velkendte objekter, idéer eller oplevelser på en ny og ofte uventet måde, så de opfattes som friske og ukendte.

Dette kan udfordre vores vante opfattelser og skabe en dybere forståelse eller ny indsigt. 

Stil en kontrast op

Juxtaposition indebærer at placere to eller flere idéer eller begreber ved siden af hinanden for at fremhæve kontraster eller ligheder.

Ved at sidestille elementer, der normalt ikke forbindes, skabes kontraster, overraskende sammenhænge, og nye perspektiver og insigter. 

Har du brug for procesfacilitering?

Levende Streg kan hjælpe dig med at fortælle din virksomheds budskaber og historier. 

Vi er specialister i at sætte os ind i dit kerneområde og få det omsat til et letforståeligt og interessant univers af tegninger og animation. 

Vores procesfaciliteringer bruges både internt og eksternt (på diverse intranet, websites, digitale kanaler, tv skærme, Youtube og så videre). 

Maria Prohazka

Marie Buus

FAQ - Ofte stillede spørgsmål

 • Hvad er procesfacilitering?

  Procesfacilitering handler om at lede en gruppe gennem en struktureret proces for at nå deres mål effektivt. En facilitator skaber rammerne og styrer interaktionen, så deltagerne kan fokusere på indholdet og samarbejde optimalt.

 • Hvorfor er procesfacilitering vigtig?

  Procesfacilitering er vigtig, fordi den hjælper med at strukturere komplekse diskussioner, skabe engagement og sikre, at alle deltager aktivt. Dette fører til bedre beslutningstagning, mere effektive møder og øget samarbejde.

 • Afholder I workshops i procesfacilitering?

  Ja, Levende Streg afholder workshops i procesfacilitering. Ring til os, så skræddersyer vi din workshop.

  Samtidig laver vi procesfacilitering for virksomheder.

 • Hvordan kan jeg lære procesfacilitering?

  Du kan lære procesfacilitering ved at tage et kursus i procesfacilitering, læse bøger og håndbøger om emnet, og øve dig gennem praktiske øvelser og workshops. Levende Streg tilbyder kurser og ressourcer til at hjælpe dig i gang.

 • Hvad er forskellen mellem en lineær og en cirkulær proces?

  En lineær proces er en sekventiel fremgangsmåde, hvor hvert trin fører til det næste, ideel til projekter med klart definerede mål. En cirkulær proces er mere dynamisk og involverer ofte gentagelser og feedback loops, hvilket gør den velegnet til projekter, der kræver løbende evaluering og justering.

 • Hvordan visualiserer man en lineær proces?

  En lineær proces visualiseres ved hjælp af lige former og pile, der viser den rette vej mod målet. Dette hjælper med at identificere milepæle og holde fokus på fremskridt.

 • Hvordan visualiserer man en cirkulær proces?

  En cirkulær proces visualiseres ved hjælp af cirkler og gentagne mønstre, der viser, hvordan elementerne i processen bidrager til det overordnede mål. Dette illustrerer feedback loops og løbende tilpasninger.

 • Hvad er en kunderejse, og hvordan kan den visualiseres?

  En kunderejse er en detaljeret skildring af en kundes oplevelse med en virksomhed. Den kan visualiseres ved at kortlægge alle touchpoints, dele rejsen op i faser, og bruge diagrammer og flowcharts til at illustrere hver fase.

 • Hvad er nogle gode øvelser til procesfacilitering?

  Nogle gode procesfacilitering øvelser inkluderer brainstorming-sessioner, gruppediskussioner, problemløsning og feedback-runder. Disse øvelser hjælper med at forbedre faciliteringsfærdighederne og skabe bedre samarbejde i grupper.