Corporate Illustration: Gør Din Virksomhed Visuel

Få din bruger til at forstå og huske

Corporate illustration er en af de vigtigste komponenter i kommunikation!

I en tid hvor visuel kommunikation bliver stadigt vigtigere, er illustrationer et kraftfuldt værktøj for virksomheder. Illustrationer kan hjælpe med at gøre komplekse budskaber forståelige, skabe et stærkt brand og engagere målgruppen på en effektiv måde.

60.000 gange hurtigere

Vidste du, at din hjerne afkoder visuel information 60.000 gange hurtigere end f.eks. tekst? Faktisk bidrager dine øjne med 85% af din viden om og opfattelse af verden.

Hvad er en Illustration?

En illustration er en visuel repræsentation, der bruges til at forklare eller belyse et emne, et begreb eller en historie. 

Illustrationer kan variere fra simple tegninger til detaljerede grafikker og bruges på websites, i artikler, til foredrag og keynotes for at understøtte, forklare og forstærke budskaber.

Hvad er Business Illustration?

Business illustration, eller corporate illustration, refererer til brugen af illustrationer i erhvervslivet. Disse illustrationer kan bruges til at forklare komplekse koncepter som f.eks. strategier eller narrativer. 

Nogle gange bliver corporate illustrationer lidt intetsigende, så det er vigtigt at tilføre noget humor eller følelse til illustrationerne – som du ser i denne illustration. På den måde kan du skabe resonans hos din målgruppe. 

Du kan også præsentere data på en visuel måde, og skabe en unik visuel identitet for virksomheden. Corporate illustrationer kan anvendes i alt fra præsentationer og rapporter til markedsføringsmateriale og hjemmesider.

Den Iterative Proces - Illustrationer til Virksomheder

Når vi hos Levende Streg laver illustrationer til virksomheder, følger vi en iterativ proces, der sikrer, at det endelige resultat er præcist og engagerende:

 1. Briefing: Vi starter med en detaljeret briefing for at forstå virksomhedens mål og budskaber.
 2. Skitsering: Herefter laver vi skitser og forslag, som præsenteres for kunden.
 3. Feedback: Kunden giver feedback, som vi bruger til at finjustere illustrationerne.
 4. Udvikling: Vi udvikler de endelige illustrationer baseret på godkendte skitser og feedback.
 5. Levering: De færdige illustrationer leveres i de ønskede formater og integreres i virksomhedens kommunikationsmateriale.

Illustrationer til e-læring og undervisning

Uanset om det drejer sig om interne træningsmanualer, årsrapporter, virksomhedshistorier eller produktpræsentationer, kan skræddersyede illustrationer gøre indholdet forståeligt, levende og noget man kan huske.

Derfor spiller corporate illustrationer en afgørende rolle i virksomhedskommunikation, især når det kommer til at formidle komplekse ideer, overblik og data på en engagerende og forståelig måde.

Professionelle illustrationer kan også styrke virksomhedens brandidentitet ved at inkorporere virksomhedens farver, stil og værdier, hvilket skaber en konsistent visuel oplevelse for læserne.

Ved at bruge illustrationer kan virksomheder bryde monotone tekstblokke og gøre deres budskaber og historier visuelt attraktive, hvilket øger modtagerens engagement og informationsretention.

Hvordan Finder Man Sin Corporate Illustration Style?

At finde den rette corporate illustration style handler om at identificere virksomhedens visuelle sprog, der afspejler dens værdier og budskaber.

Oftest tager corporate illustrationer udgangspunkt i virksomhedes CVI (corporate visual identity).

Dette kan involvere samarbejde med professionelle illustratorer, der kan hjælpe med at udvikle en stil, der er både unik og genkendelig. Det er vigtigt at stilen er konsistent på tværs af alle platforme for at styrke brandidentiteten.

Hvad er Process Illustration?

Process illustration eller procesfacilitering er en metode til at visualisere trin-for-trin-processer eller komplekse workflows.

Ved at bruge billeder, tegninger og grafikker kan processer gøres mere forståelige og nemmere at følge. 

Dette kan især være nyttigt i strategisk arbejde, proces-arbejde, træningsmateriale, manualer og præsentationer, hvor det er vigtigt at kommunikere procedurer, milepæle og must-win battles klart og præcist.

Proces illustrationer kan også bruges til at lave et customer journey map, narrativer om strategier og udvikling, produktudvikling med videre.

Fordele ved illustration tegning

Live tegning og visualisering hjælper med problemløsning ved at eksternalisere tanker og visuelt kortlægge forbindelser. 

Det visuelle arbejde afslører ofte mønstre, relationer og huller, som måske ikke er så tydelige gennem traditionelle verbale eller tekstbaserede tilgange.

Forbedret Kommunikation

Corporate illustrationer hjælper med at formidle komplekse ideer og koncepter på en letforståelig måde.

Billeder og tegninger kan kommunikere information hurtigere og mere effektivt end tekst.

Emotionel Forbindelse

Illustrationer kan skabe en stærkere følelsesmæssig forbindelse med publikum.

De kan bruges til at formidle stemninger, følelser og værdier, der resonerer med kunderne.

Effektiv Visuel Storytelling

Illustrationer er fremragende værktøjer til at understøtte storytelling og virksomhedsnarrativer.

De kan bruges til at skabe narrativer, der engagerer og informerer publikum på en visuelt tiltalende måde.

Øget Engagement

Visuelle elementer som illustrationer og grafikker tiltrækker og fastholder opmærksomheden bedre end ren tekst.

De kan gøre indholdet mere interessant og engagerende for målgruppen.

Styrket Branding

Unikke illustrationer kan bidrage til at skabe en stærk visuel identitet for virksomheden.

En konsistent illustration style kan gøre brandet mere genkendeligt og differentiere det fra konkurrenterne.

Din modtager husker visuelt

Vi husker visuelt indhold bedre end tekst.

Illustrationer kan hjælpe med at forbedre informationsretention, hvilket gør det lettere for din modtager at huske vigtige budskaber.

Husk 65% mere

Nye undersøgelser viser, at deltagere, der kun læser tekst, husker 10 procent af det, de har læst efter tre dage. De, der ser tekst parret med billeder, husker 65 procent af informationen tre dage senere.

Husker 65% tegnet
65%
Husker 10% læst
10%

Undersøgelser har vist, at en gruppe, der tegnede kruseduller under en test, huskede 29 procent mere information end dem, der ikke tegnede. Hvor meget bedre er det så ikke, hvis billederne omhandler det, du læser om.

grafisk-facilitering-ikoner Levende Streg

Vil dit team lære at tegne?

Levende Streg tilbyder også kurser i Grafisk Facilitering, hvor vi lærer dig og dit team at bruge tegning som et kraftfuldt værktøj til kommunikation, proces-faclitering og idéudvikling.

Det kan forbedre engagementet til dine møder, fremme problemløsning og styrke kommunikationen i dine teams. Deltagerne lærer at tegne ideer og processer. Disse færdigheder er uvurderlige i enhver professionel kontekst, hvor klart budskab og effektiv kommunikation er nøglen til succes.

Dit projekt kunne se sådan ud

Flere og flere virksomheder gør brug af facilitering af deres processor – for det skaber bedre kommunikation. 

Live scribe: Engagement og Klarhed

Live tegning går hånd i hånd med procesfacilitering, projektledelse og forretningsforståelse. Ved at integrere live tegning i dine møder, workshops og konferencer arbejder vi tæt sammen med dine medarbejdere, ledere, stakeholders og interessenter.

Vi kan også sammensætte teams af facilitatorer og professionelle kreative for bedst muligt at understøtte jeres processer i virksomheden.

Live tegning kan fungere individuelt eller (i større projekter) kombineres med andre medier og kommunikationsformer som for eksempel: digitale tegneserier, print, visuel facilitering, workshops, større gruppearbejde eller animationsfilm til udrulning af din strategi.

Vores illustratorer er mestre i at visualisere strategisk indhold for virksomheder inden for en bred vifte af brancher. Vi er specialister i at omsætte komplekst indhold til letforståelig visuel information, hvilket ikke kun engagerer deltagerne men også sikrer, at budskaberne huskes og forstås klart.

Har du brug for corporate illustration?

Levende Streg kan hjælpe dig med at fortælle din virksomheds budskaber og historier. 

Vi er specialister i at sætte os ind i dit kerneområde og få det omsat til et letforståeligt og interessant univers af tegninger og animation. 

Vores business illustrationer bruges både internt og eksternt (på diverse intranet, websites, digitale kanaler, tv skærme, Youtube og så videre). 

Maria Prohazka

Marie Buus

FAQ - Ofte stillede spørgsmål

 • Hvad er corporate illustration?

  Corporate illustration refererer til brugen af illustrationer i virksomhedskommunikation.

  Det omfatter alt fra at skabe visuelle repræsentationer af komplekse koncepter til at styrke virksomhedens brandidentitet gennem unikke og genkendelige illustrationer.

 • Hvorfor skal virksomheder bruge illustrationer?

  Illustrationer hjælper med at formidle komplekse ideer på en enkel og engagerende måde, styrker brandidentiteten, og øger publikums engagement og informationsretention. De gør også indhold mere visuelt tiltalende, lettere at forstå og lettere at huske og dele.

 • Hvordan finder man sin corporate illustration style?

  For at finde den rette corporate illustration style, skal virksomheden samarbejde med professionelle illustratorer for at udvikle et visuelt sprog, der afspejler virksomhedens værdier og budskaber.

  Udgangspunktet er kundes CVI (corporate visual identity). Konsistens på tværs af alle kommunikationsplatforme er afgørende for at styrke brandidentiteten.

 • Hvad er business illustration?

  Business illustration er specifikt rettet mod erhvervslivet og bruges til at forklare koncepter, præsentere data, produktudvikle, og skabe en visuel identitet for virksomheden. De anvendes i præsentationer, rapporter, markedsføringsmateriale og på hjemmesider.

 • Hvad er process illustration?

  Process illustration er en metode til at visualisere trin-for-trin-processer eller workflows. Det gør komplekse procedurer mere forståelige og nemmere at følge, og er især nyttigt i strategi-udvikling, kunderejser, flow-charts, intern kommunikation, træningsmateriale, manualer og præsentationer.

 • Hvad er fordelene ved at bruge illustrationer i virksomhedskommunikation?

  Fordelene inkluderer forbedret kommunikation, øget engagement, styrket branding, øget informationsretention, fleksibilitet, følelsesmæssig forbindelse, øget synlighed, og effektiv visuel storytelling.

 • Hvilke illustration styles findes der?

  Der er mange forskellige illustration styles, herunder flade illustrationer, isometriske illustrationer, håndtegnede illustrationer og vektor illustrationer. Hver stil kan tilpasses virksomhedens behov og visuelle identitet.

 • Hvordan kan jeg kontakte Levende Streg for at få lavet corporate illustrationer?

  Du kan kontakte Levende Streg ved at ringe eller skrive til os direkte.

  Vi ser frem til at hjælpe din virksomhed med at blive mere visuel og effektiv i sin kommunikation.